Odpowiedzialność za produkty

Wiemy
jak Tobie
pomóc.

ZADZWOŃ

+48 796 509 609

Piotr Walczak

pw@walczak-wasielewska.pl

Producenci oraz dystrybutorzy ponoszą odpowiedzialność za wytwarzane lub dystrybuowane przez siebie produkty. Problemów, które mogą pojawić się na drodze od produkcji do konsumenta, jest wiele – począwszy od braku odpowiedniej strategii wejścia na rynek, poprzez brak stosownych procedur w razie problemów z produktem, aż po konieczność wycofania go z rynku.

Sprawy związane z odpowiedzialnością za produkt wymagają nie tylko doskonałej orientacji w przepisach, ale również wyjątkowej skrupulatności. Dzięki naszemu doświadczeniu w sprawach z zakresu odpowiedzialności za produkty, możemy rozwiązać problemy Twojej firmy takie jak:

  • Brak świadomości odpowiedzialności za produkt na rynku docelowym
  • Początkowe problemy z wejściem na rynek, m.in. ustalenie odpowiedniej strategii i poszukiwanie miejsca na rynku
  • Brak odpowiednich procedur na wypadek wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia dotyczącego produktu albo wykrycia wady produktu
  • Zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa produktom oraz ustalenie wymogów szczególnych dla danego rodzaju produktów
  • Ustalenie odpowiednich środków zaradczych w przypadku produktów niebezpiecznych
  • Wycofanie produktów niebezpiecznych z rynku

Odpowiedzialność za produkt to poważna odpowiedzialność, rodząca równie poważne konsekwencje. Nie warto podejmować ryzyka. Z przyjemnością pomożemy rozwiązać Twojej firmie wszystkie problemy, które napotykasz na drodze od produkcji do konsumenta. Skontaktuj się z nami.

Nasi Eksperci pomogą rozwiązać Ci problemy